# شعر

غـروب عـمر شـب انـتظار نـزدیـک اسـت

غـروب عـمر شـب انـتظار نـزدیـک اسـت طـلـوع مـشـرقـی آن سـوار نزدیک است   دلـم قـرار نـمـیـگـیـرد از تـلاطـــم عــشـــق  مگو: برای چه؟ وقت قرارنزدیک ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 7 بازدید