مدارا

کردند به هم بسی مدارا

تا راز نگردد آشکارا

بادی که ز عاشقی اثر داشت

برقع ز جمال عشق برداشت

کردند شکیب تا بکوشند

وان عشق برهنه را بپوشند

در عشق شکیب کی کند سود

خورشید به گِل نشاید اندود

/ 0 نظر / 57 بازدید