قانون

قانون

قانون باید بتواند از حقوق ضعفا دفاع کند، والا قانونی که پولدارها را پولدارتر کند، قانون مملکت اسلامی نیست. قانون باید بتواند گره ها را باز کند و به درد دل قشرهای محروم برسد.

مقام معظم رهبری

آیت الله خامنه ای

/ 12 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تی تی

دیگر آن خنده‌ی زیبا به لب مولا نیست / همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست قطره‌ی اشک علی تا به ته چاه رسید / چاه فهمید که کسی همچو علی تنها نیست با سلام شهادت حضرت فاطمه(س) تسلیت باد

تی تی

دیگر آن خنده‌ی زیبا به لب مولا نیست / همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست قطره‌ی اشک علی تا به ته چاه رسید / چاه فهمید که کسی همچو علی تنها نیست با سلام شهادت حضرت فاطمه(س) تسلیت باد

مهدی

نمی خوام بگم این کارو نمی کنن ولی کاش مسئولین کشورمون بیشتر به حرفهای حضرت آقا اهمیت می دادن.

روزالی پیرسون

_______________________________$$$$آپم ____________________________$$$$$$آپم __________________________$$$$$$$آپم ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ____________________$$$$$$$$$$$$$$$آپم ___________________$$$$$$$$$$$$$آپم _________________$$$$$$$$$$$$آپم ________________$$$$$$$$$$آپم _______________$$$$$$$$$آپم ______________$$$$$$$$آپم _____________$$$$$$$$آپم ____________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$آپم __________$$$$$$آپم __________$$$$$آپم _________$$$$$آپم _________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$آپم ________$$$آپم _________$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ______$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ____$$$$$$$$$$$$$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم _________$$$$آپم __________$$$ آپم

مهربون و آسمون

سلام.خدا حفظ کنه رهبرمون رو.واقعا اگه همه حرفشاو گوش کنن میشه مدینه فاضله... هر کس در امور روز مره خود نگاه آخر الزمانی نداشته باشد در حال خیانت به مملکت است...

بهنام

دامن قانون باید ملجا و پناه دهنده مظلوم و دشمن قسم خورده ظالم باشد

ترمه

خدايا! هنگامي كه ثروتم دادي،خوشبختي ام را نگير. هنگامي كه توانايي ام دادي، عقلم را نگير. هنگامي که مقامم دادي، تواضعم را نگير. هنگامی كه تواضعم دادي عزتم را نگير. هنگامی که قدرتم دادي، عفوم را نگير. هنگامي كه تندرستيم دادي، ايمانم را نگير. وهنگامی كه فراموشت كردم، فراموشم نكن!!

ترمه

خدايا! هنگامي كه ثروتم دادي،خوشبختي ام را نگير. هنگامي كه توانايي ام دادي، عقلم را نگير. هنگامي که مقامم دادي، تواضعم را نگير. هنگامی كه تواضعم دادي عزتم را نگير. هنگامی که قدرتم دادي، عفوم را نگير. هنگامي كه تندرستيم دادي، ايمانم را نگير. وهنگامی كه فراموشت كردم، فراموشم نكن!!